آشنایی با اداره کل فناوری

 

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف توسعه بهره‌وری از فن‌آوری نوین اطلاعات و ارتباطات با بکارگیری آخرین تحولات در دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد و در این عرصه نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری درون‌سازمانی، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی دانشجویان و اساتید دانشگاه از جمله راه اندازی شبکه بی سیم در دانشکده های مختلف، را به همراه داشته است.

این اداره کل شامل ادارات ذیل می باشد:

  • اداره نرم افزار
  • سخت افزار و شبکه
  • اداره وب سایت
  • اداره آمار، سیستم ها و روشها

نمودار سازمانی اداره کل فناوری: